B R I D G E  BG

 

Назад                                                                                      Съдържание                                                                                                   Напред

 

Карти на масата

 

Сигурно на някои от вас е познат сюжетът на Агата Кристи “Карти на масата”. В затворена стая четирима души играят бридж, а пети седи до камината. В края на вечерта се установява, че петият е убит. Знаменитият детектив Еркюл Поаро се досеща да разгледа бланките от играта. В някакъв момент един от играчите е назначил голям шлем с малко точки на боя на партньора си и така си е осигурил да бъде мор в момент, когато вниманието на останалите трима е до такава степен приковано на масата, че да не забележат и убийство. Разбира се, той се оказва и убиецът...

Тествайте анонсирането си по прецизна трефа в следната игра: като първи във ваша червена срещу зелена зони държите: A10х Аххх АКВххх ---  и анонсът тече:  1трефа(вие) -  пас -  1 пика(партньор) – 2 трефи (десен противник) - 2 кари (вие) - 4 трефи (ляв противник) - пас – пас -  ????? Анонсът достига до вас, накъде ще поемете, кои според вас са възможните алтернативи, на кое ниво и боя искате да играете, какъв анонс ще подадете, за да опишете тази си ръка, според методите, възприети от вашата двойка?

Случи ми се да изиграя това раздаване в клуба с Владо Испорски. Имах пълно доверие на анонсирането му и се замислих дълбоко как да покажа картите си, така че да не го подведа в моето. Първият въпрос, който си зададох беше – дали все пак с анонса си “пас’ на 4 трефи той не се опитва да предпази двойката ни от изиграване на контрирано незоново четвърто ниво при техен дълъг фит и дали изобщо, ако има стойности в трефа, които за мен са загубени, трябва да ми го подскаже с контра, защото се досеща за късината ми или с паса си показва просто балансирана ръка (в такива моменти е особено ценен съвместният опит в една двойка). За тройна дама каро в него и дума не може да става, но какво ще кажете за двойна или 3 малки – и да ги притежава, не би казал 4 кари... Обстойният ми размисъл приключи с поставяне на картончето “6 трефи” пред мен, на което бе хвърлен бърз поглед от партньора ми, който след последна светкавична консултация с картите си ги приключи на 7 пики.

Ура, посланието ми беше разбрано – имам добри кари, фит пика и първи  контроли във всички бои, играе ми се голям шлем, ако не възразяваш, партнер. Притеснението ми беше най – вече дали с 6 трефи въвеждам и фита пика, (но ако исках да се развивам върху кари, бих казала първо 4 кари и после евентуално 6 трефи) и дали този фит все пак не трябваше да е четворен. Партньорът ми остана доволен от анонса ми, оказа се, че отлично сме се разбрали и след атака коз приключи играта за 13 ръце. Интересно беше, че  имаше вкарваща атака, но противникът не я намери.

 

 

КДВ9х

 

 

ххх

 

 

10х

 

 

АВх

 

 

 

 

ххх

 

хх

В10

 

КДхх

Дхх

    

хх

9хххх

 

КД10хх

 

 

 

 

А10х

 

 

Аххх

 

 

AКВххх

 

 

----

 

 

Настъпилата атака коз, взета от ръка, позволява да се цака една трефа на масата, да се опъне коза, карите да се изметрят с едно изцакване и туз купа на мора е рантре за карите метър – т. е декларантът прави 6 коза + А купа + 5 кари + А трефа = 13 взятки. Разгледайте играта с атака купа. Избива се скъпоценното рантре за карите и  на декларанта му  остава да завърти импас на дама каро (иначе има само 12 взятки) и да цамбурне.

         Докато се извиняваше на партньора си за наумерената атака, неуспелият атакант обясни, че се е нагледал на Вюграф, където се случвало атака коз на голям шлем да бъде вкарваща и през ум не му е минало да си обяви някой белот на първи ход.

         А след обявяването на голям шлем с малко точки на боята на партньора ми, аз можех, ако искам да се разходя из клуба и да направя някой золум – никой от останалите трима, съсредоточили погледи в масата, нямаше да забележиJ

 

                                                                                     Автор: Шуши

 

 

 

 

Назад                                                                                      Съдържание                                                                                                   Напред