B R I D G E  BG

 

Назад                                                                                      Съдържание                                                                                                   Напред

 

 

 

Рутина

Реализирането на даден контракт зависи понякога от нещо доста дребно – например опъването/отблокирането на ранен етап на висока картинка както е в следващата игра:

К Д В 10 9

Запад

Север

Изток

Юг

5 4 2

 

 

1

1

К 4

пас

1♠

пас

2

А К 5

пас

4

пас

пас

 

пас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

Д В 10 8 7

 

Д В 10 9 8

 

В 3

 

 

Един не лош манш. Атаката е 7. Преброяват се лузерите и те приличат да са 3: А, К и А. Печели се с А и се играе естествен ход: коз за ръка: Д печели взятката.

Стоп! По броя на точките: СЮ имат 11+16=27 в линията и след отвора на Изток е известно, че АК са в него, както и А трябва да е там. При 3 на 2 в коза играта е безпроблемна, но ако има 4и коз нещата се променят.

Нека да видим как може да се защити договора, ако Изток има 4и коз. Ако по инерция, след като Д е спечелила взятката, се изиграе висок коз от ръка, то Изток ще спечели с К и ще изезе с трефа: с Д ако тя е в него или с малка трефа ако Д е в Запад. Печели се в мора с К и сега може да се изиграе по избор каро или купа, но и двата избора водят до взизане: трябва да се съборят 2 високи карти: А и А, а дефансът ще връща само трефи. Ето по-подробно двата варианта:

 

К Д В 10 9

 

Точното съдържание в ♠ и в ♦ в ръката на Изток не е от голямо значение.

5 4 2

 

С оранжево са изиграните карти.

К 4

 

 

 

А К 5

 

 

 

   

х х (х)

 

А К 9 3

 

А х (х)

 

х х х х

 

 

 

 

А

 

 

 

Д В 10 8 7

 

 

 

Д В 10 9 8

 

 

 

В 3

 

 

 

 

Вариант 1:  Изиграва се К, но Изток пропуска. На ново каро, Изток печели и връща трефа, която се цака. При преминаване през А, дефансът се връща нова трефа, която трябва да се цака с последния коз и така Изток ще реализира своя последен коз като 4а взятка за дефанса. Ако след пропускането на К се изиграе коз, то Изток печели и пак връща трефа, Юг цака и при преминаването през А, Изток продължава да връща трефи и отново дефансът ще реализира 4 ръце: 3 коза и А.

Вариант 2: Ако се изиграе трефи коз: сценарият се повтаря: двукратно скъсение в трефи и -1.

Е, има светлинка в тунела: По този план ще извадим договора ако Изток е максимум 3а трефа.

Как може да подобрим шансовете за вадене?

След като се спечели с Д в ръка, се отблокира А, след което се изиграва висока купа от ръка. Изток ще спечели с К и ще стане ясно дали на масата има 4и коз. Дори при счупен коз дефансът няма шанс. При най-силното връщане трефа няма опасност от скъсение, тъй като малкото козче на мора ще контролира скъсението в трефа. А как ще се вземат козовете на Изток? Пиките се превръщат в козове. След спечелването с К и се играят пики докато Изток цака. Ако той не цака: се чистят кари, а ако цака то се надцаква и се пробива А. Дефансът няма печеливш ход. Така ще дадем само АК и А.

Рутинното опъването на А, което не пречи по никакъв начин на плана на декларанта, превръща един шансов договор в 100%.

 

Дирдри  

 

 

 

Назад                                                                                      Съдържание                                                                                                   Напред